Běla Štarhová

Běla Štarhová

Pozvánka na valnou hromadu 2022

Představenstvo Zemědělské společnosti Vítějeves, a. s., svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 16. června 2022 od 10:00 hodin v sídle společnosti (v jídelně). Prezence akcionářů začíná od 9:30 hodin. Pozvánka Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Výroční zpráva…