Zemědělská společnost Vítějeves

Zemědělská společnost Vítějeves a.s. vznikla 14.6.1996. Nachází se v nejjižnějším cípu Pardubického kraje v okrese Svitavy. Hospodaří ve 14 katastrech obcí Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Chrastavec, Lavičné, Rozhraní, Svojanov, Študlov a Vítějeves. Některé pozemky obhospodařuje v sousedním Jihomoravském kraji na okrese Blansko.

Zabývá se zemědělskou prvovýrobou a provozuje závodní kuchyň. Zemědělská prvovýroba zahrnuje klasickou rostlinnou výrobu se zaměřením na pěstování obilovin, olejnin a dále plodin pro zajištění krmiva pro živočišnou výrobu. V živočišné výrobě se společnost zabývá chovem dojného českého červenostrakatého skotu s uzavřeným obratem stáda.