vitejeves

Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

Archiv listin a dalších dokumentů:

DATUM LISTINA
20.5.2021 Oznámení o konání valné hromady 2021 ikona
20.5.2021 Výroční zpráva za rok 2020 ikona
20.5.2021 Rozvaha 2020 ikona
20.5.2021 Výkaz zisků a ztrát 2020 ikona
20.5.2021 Smlouva o zastavení nemovitosti ikona
16.7.2020 Oznámení o konání valné hromady 2020 ikona
16.7.2020 Výroční zpráva za rok 2019 ikona
16.7.2020 Rozvaha 2019 ikona
16.7.2020 Výkaz zisků a ztrát 2019 ikona
16.7.2020 Příloha k účetní závěrce 2019 ikona
27.5.2019 Oznámení o konání valné hromady 2019 ikona
27.5.2019 Výroční zpráva za rok 2018 ikona
27.5.2019 Rozvaha 2018 ikona
27.5.2019 Výkaz zisků a ztrát 2018 ikona
27.5.2019 Příloha k účetní závěrce 2018 ikona
25.5.2018 Oznámení o konání valné hromady 2018 ikona
25.5.2018 Výroční zpráva za rok 2017 ikona
25.5.2018 Výkaz zisků a ztrát 2017 ikona
25.5.2018 Rozvaha 2017 ikona
25.5.2018 Příloha k účetní závěrce 2017 ikona
12.11.2017 Oznámení o konání valné hromady ikona
12.11.2017 Dohoda o započtení pohledávek ikona
20.5.2017 Oznámení o konání valné hromady 2017 ikona
20.5.2017 Výroční zpráva za rok 2016 ikona
20.5.2017 Rozvaha 2016 ikona
20.5.2017 Výkaz zisků a ztrát 2016 ikona
20.5.2017 Příloha k účetní závěrce 2016 ikona
21.5.2016 Oznámení o konání valné hromady 2016 ikona
21.5.2016 Výroční zpráva za rok 2015 ikona
21.5.2016 Rozvaha 2015 ikona
21.5.2016 Výkaz zisků a ztrát 2015 ikona
25.5.2015 Oznámení o konání valné hromady 2015 ikona
25.5.2015 Návrh - smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ikona
25.5.2015 Návrh - smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti ikona
25.5.2015 Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 ikona
26.5.2014 Oznámení o konání valné hromady 2014 ikona
26.5.2014 Návrh změn stanov v úplném znění ikona
26.5.2014 Výroční zpráva 2013 ikona
26.5.2014 Výkaz zisků a ztrát 2013 ikona
26.5.2014 Rozvaha 2013 ikona
26.5.2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2013 ikona
26.5.2014 Návrh - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti ikona
26.5.2014 Návrh - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ikona

© 2014